Уважаеми клиенти, поздравяваме Ви за добрия избор!

Благодарим Ви, че избрахте матраци „Стела”, които са произведени чрез прилагането на високотехнологични решения и материали и при високо качество на изработка.

Инструкция за експлоатация:

Ако Вашият матрак е еднолицев се уверете, че го поставяте върху здраво и стабилно легло. При широчина над  114 см. включително, е необходимо да имате минимум 5 опорни точки.

Ако Вашият матрак е двулицев го поставете върху равна и твърда повърхност или качествена подматрачна рамка.

Матракът Ви може да има мирис на нещо „ново”, което е съвсем нормално и постепенно ще изчезне след като го проветрите. Оставете матрака да „диша” около 4 часа, преди да сложите чаршафи и завивки. Това ще позволи на евентуално наличната при опаковане влага да се изпари.

Дръжките на матрака имат едно  единствено предназначение – да Ви улесняват при обръщането на матрака. Те при никакви обстоятелства не трябва да се използват за пренасяне на матрака на каквото и да било разстояние.

Условия за ползване на гаранцията:

Гаранцията е валидна само и единствено срещу представяне на касов бон или друг официален документ, удостоверяващ покупката от съответната търговска фирма. Гаранцията влиза в сила от датата на закупуване на матрака, която е отбелязана на касовия бон или друг официален документ. Ако Вашият матрак бъде поправен или заменен, гаранцията не се подновява или удължава.Гаранцията не може да надхвърля срока, посочен в гаранционната карта.

Гаранцията се дава при добросъвестно използване на продукта по предназначението му и при спазване на инструкциите за разопаковане, експлоатация и грижа за матрака, така както са описани в настоящата гаранционна карта. В случай, че се налага предаването му към производителя за поправка, матракът трябва да е грижливо опакован, добросъвестно съхраняван и в добро санитарно-хигиенно състояние.

В случай, че няма на разположение идентични продукти или материали поради прекратяване на тяхното производство, производителят си запазва правото да използва по свое усмотрение, друг сходен материал или да замени конкретния модел с най-близкия като характеристики и цена.

Условията на гаранцията важат само за територията на Република България и са в допълнение на установените от закона права.

Гаранционни елементи:

Пружинен пакет на матрака – разхлабени, счупени или изпъкнали под текстилната повърхност навивки.

Счупване, разхлабване или разцепване на дървените елементи на матрака.

Вдлъбнатини в следствие на разположението на човешкото тяло, по-големи от 2-3 сантиметра.

Хлътване или слягане, по-голямо от 2-3 сантиметра, при условие, че матракът е използван с подходяща основа и подматрачна система с минимум 5 опорни точки. В противен случай гаранцията е невалидна.

Негаранционни елементи:

Височина на матрака.

Предпочитания по отношение удобство и комфорт.

Петна от замърсяване или изгаряне.

Вдлъбнатини в следствие разположението на човешкото тяло по-малки от 2-3 сантиметра.

Хлътване или слягане на матрака, по-малко от 2-3 сантиметра.

Текстил на матрака.

Аератори на борда.

Повреди на матрака в следствие използване на неподходяща база или подматрачна система, както и недобросъвестно използване не по предназначение.

Естествената промяна в степента на твърдост и време за възстановяване, в резултат на продължителна  експлоатация, при материалите полиуретанова пяна и мемори. Това по никакъв начин не се отразява на качеството на матрака.

Грижи за матрака

Какво да правите:

Препоръчваме редовното обръщане на лицевия матрак на 180 градуса с цел да се запазят качествените му характеристики за по-дълго време. Смяната на зимна и лятна страна при двулицевите матраци, в зависимост от сезона осигурява Вашето удобство и спокоен сън. Изпълнението на това условие не е изискване за валидността на Вашата гаранция, но спомага за удължаването на неговия живот и качества.

Препоръчваме Ви да поддържате матрака чист, като за целта можете да използвате надматрачна стелка или шалте, които да не позволяват увреждането на текстила. Наличието на петна от всякакъв вид и размер автоматично анулира гаранцията Ви и прави матрака негоден за поправка или замяна.

Проветрявайте матрака редовно. Това предотвратява възможността влагата от човешкото тяло да взаимодейства неблагоприятно с дамаската и удължава живота на матрака.

Не използвайте почистващи препарати на химична основа или разтворители. Това може да доведе до увреждане на дамаската и вътрешната материя. Не използвайте прахосмукачка. Почиствайте матрака със сух парцал, мека четка или влажна гъба. Използвайте минимално количество сапун. Силното навлажняване може да увреди материята.

        Какво да не правите:

Не навивайте или огъвайте матрака на повече от 20 градуса, тъй като такова действие може да повреди пружинения пакет на матрака.

Не стойте изправени и не скачайте върху матрака, тъй като не е разработен за този вид концентрация на тегло или натиск.

Не използвайте препарати за химическо почистване от какъвто и да е вид. Това може да доведе до увреждания на дамаската и на някои от конструктивните материали.

Избягвайте да седите продължително в краищата на матрака, тъй като по този начин натоварвате неравномерно крайните пружини и борда на матрака.

Не използвайте найлонови /полиестерни или други чаршафи и завивки от 100% изкуствена материя. Матракът трябва да може да „диша”.

Не пушете в леглото си и не го оставяйте на открити пламъци.

Всички еднолицеви матраци, независимо от модела, са с 2 години гаранция.

Гаранцията важи при правилна експлоатация на изделието и представен касов бон.

С осъществяване на покупката, клиентът приема и се съгласява с настоящите гаранционни условия, условията, отбелязани в гаранционната карта на продукта и инструкцията за употреба, които са му предоставени и при покупката.

“Ай Ти Би Компани” ЕООД не поема отговорности за препоръки към физическо и здравословно състояние.

Рекламация се приема при изричното спазване на

ИНСТРУКЦИЯТА ЗА РАЗОПАКОВАНЕ, ПРАВИЛАТА ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ и УСЛОВИЯТА НА ГАРАНЦИЯТА.

Фирма производител:

Име: “Ай Ти Би Компани” ЕООД

Адрес: с.Маринка, обл.Бургас

                ул.”Ст.Икономов”19

Тел:       059192372, 0896/771584

E-mail:  itb_burgas@abv.bg

Web:     www.matracistela.com